• -

8 Eindejaarstips voor BOX 3

Category:Nieuwsbrieven

Voor het einde van het jaar kunnen uw klanten nog op een aantal zaken inspelen om hun belastingvoordeel te verhogen in box 3. Heeft uw klant veel geld op de spaarrekening? Dan kunt u hen wijzen op de volgende tips. Let op: deze tips zijn natuurlijk wel situatie-afhankelijk.

  1. Uitgaven in 2019 plannen

Als uw klant meer vermogen heeft dan 30.846 euro of samen met zijn partner meer dan 61.692 euro, dan kan het verstandig zijn om wat geld uit te geven aan zaken die niet meetellen voor box 3. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een auto, een verbouwing, meubels, zonnepanelen of vakanties. Het kan bovendien geld schelen als uw klant de zorgpremie voor het jaar 2020 in één keer betaalt voor 31 december 2019.

  1. Contanten opnemen

Er geldt in box 3 een vrijstelling voor contant geld en waardebonnen. De vrijstelling bedraagt 542 euro per persoon. Daar kan uw klant ook nog gebruik van maken om het box 3-vermogen te verlagen. Heb je minderjarige kinderen? Dan geldt deze vrijstelling ook per kind.

  1. Aflossen kleine schulden

Ook het aflossen van kleine schulden kan interessant zijn om belastingvoordeel te behalen in box 3. Voordat de schulden het box 3-vermogen verlagen, moeten ze namelijk eerst een drempel overschrijden. In 2019 is die drempel 3.100 euro voor alleenstaanden en 6.200 euro voor fiscaal partners. Uw klant kan dus niet de volledige schuld aftrekken. Bovendien is de rente op persoonlijke leningen doorgaans ook niet aftrekbaar.

  1. Schenken aan kinderen of goed doel

Aan (klein)kinderen mag uw klant ieder jaar belastingvrij geld geven. Zij besparen daardoor later erfbelasting en bovendien verlaagt uw klant zelf zijn vermogen voor box 3. De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt dit jaar per kind 5.428 euro. Voor schenken aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen is de vrijstelling 2.173 euro. Realiseer u wel dat ouders het vermogen van hun minderjarige kinderen bij hun eigen vermogen moeten optellen in de aangifte inkomstenbelasting.

Maakt uw klant wel eens geld over aan een goed doel? En verwacht hij dit de komende 5 jaar te blijven doen aan hetzelfde doel? Dan kan het voordelig zijn om dit vast te leggen in een ‘overeenkomst periodieke giften’. Daarna mag uw klant de komende 5 jaar de volledige gift aftrekken van het belastbare inkomen.

  1.    Hypotheek

Overweeg of het interessant is voor uw klant om via een extra aflossing op de hypotheek het vermogen in box 3 te laten dalen. Ook het oversluiten van de hypotheek in verband met de huidige lage rente kan interessant zijn. Uw klant betaalt dan mogelijk een boete, maar deze kosten zijn aftrekbaar. Het percentage dat uw klant mag aftrekken daalt in 2020 en daarom is het interessanter om dit jaar nog de hypotheek over te sluiten en de boete in één keer te betalen.

  1. Huis kopen of verkopen

Is uw klant bezig met het kopen van een huis met eigen geld? Probeer dan de koop en notariële levering voor het einde van het jaar te plannen. Dat vermogen hoeft niet meer opgegeven te worden in box 3. Gaat uw klant daarentegen een woning verkopen en heeft hij nog geen nieuwe woning gekocht? Dan is het aansturen op uitstel van levering tot na de jaarwisseling interessanter. Dit loont vooral als er veel overwaarde of eigen geld in het huis zit. Het geld dat uw klant overhoudt na verkoop hoort namelijk bij het vermogen in box 3. Door pas na de jaarwisseling naar de notaris te gaan, betaalt hij hierover geen vermogensheffing.

  1. Extra sparen voor pensioen

Heeft uw klant spaargeld, jaarruimte en reserveringsruimte over? Benut deze dan in 2019. Extra sparen voor pensioen met een ‘lijfrente’ is interessant, omdat de premies aftrekbaar zijn voor het inkomen. Uw klant betaalt daardoor in het jaar van de aftrek minder belasting. Bovendien verlaagt uw klant door de premiebetalingen en stortingen op de geblokkeerde spaarrekening zijn spaargeld dat belast is in box 3. Voor een inkomen hoger dan 68.500 daalt in 2020 het percentage premie of inleg dat van de belasting afgetrokken mag worden van 51,75 procent naar 49,5 procent.

  1. Extra vrijstelling in box 3 creëren

Uw klant kan een extra vrijstelling van 58.540 euro in box 3 creëren door een deel van zijn vermogen te beleggen in groenfondsen. Met een fiscaal partner, kan de vrijstelling voor groene beleggingen oplopen tot maximaal 117.080. Daarnaast ontvangt uw klant voor groene beleggingen een extra heffingskorting die bij partners kan oplopen tot maximaal 820 euro.

Bron Nextens