Monthly Archives: januari 2016

  • -

Meer vrije ruimte in 2020

Category:Nieuwsbrieven

Veel werkgevers vergoeden en verstrekken zaken aan hun werknemers. De fiscale gevolgen hiervan worden geregeld in de werkkostenregeling. Alle vergoedingen en verstrekkingen die worden aangemerkt als gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen, komen onbelast aan de werknemers toe.

Read More


  • -

8 Eindejaarstips voor BOX 3

Category:Nieuwsbrieven

Voor het einde van het jaar kunnen uw klanten nog op een aantal zaken inspelen om hun belastingvoordeel te verhogen in box 3. Heeft uw klant veel geld op de spaarrekening? Dan kunt u hen wijzen op de volgende tips. Let op: deze tips zijn natuurlijk wel situatie-afhankelijk.

Read More


  • -

Kabinet geeft update over maatregelen “werken als zelfstandige”

Category:Nieuwsbrieven

Staatssecretaris Snel van Financiën en Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de Eerste Kamer vandaag geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen ‘werken als zelfstandige’.

Read More


  • -

Laatste kwartaal is laatste kans voor werkgevers om WAB te managen.

Category:Nieuwsbrieven

Werkgevers hebben nog maar een paar weken tijd om invloed uit te oefenen op hun personeelskosten en -flexibiliteit voor de komende jaren.

Read More


  • -

Bereik nog in 2019 fiscaal voordeel

Category:Nieuwsbrieven

Wat kunt u nog doen om 2019 fiscaal optimaal uit te luiden?
Is het verstandig om nog in 2019 te investeren, of deze investeringen juist uit te stellen?

Read More