Monthly Archives: januari 2016

  • -

Belastingen op cryptocurrencies

Category:Nieuwsbrieven

Het is een misverstand dat men geen belasting hoeft te betalen over cryptovaluta, omdat wet- en regelgeving ontbreekt.
Hoewel cryptovaluta geen betaalmiddelen zijn, wordt er toch belasting over geheven.

Read More

  • -

Zijn uw liquiditeiten voldoende bedrijfsgebonden?

Category:Nieuwsbrieven

Welk deel van de liquide middelen behoort toe aan de zaak en welk deel is privé?
Dat is belangrijk voor de vraag of er meer liquiditeiten op de bankrekening staan dan voor de onderneming noodzakelijk is. 

Read More

  • -

Meer geboorteverlof partner vanaf 2019

Category:Nieuwsbrieven

Vanaf 1 januari 2019 hebben partners recht op meer verlof na de geboorte van hun kind.
Ook het geboorteverlof voor adoptie- en pleegzorgverlof wordt uitgebreid.

Read More

  • -

Belastingdienst toetst rekening-courant schulden Directeur Groot Aandeelhouder

Category:Nieuwsbrieven

Als DGA kunt u niet onbeperkt bij uw eigen BV ‘bankieren’.
Onlangs zijn de belangrijkste criteria van de fiscus om leningen tussen de DGA en BV te beoordelen, bekend geworden.

Read More

  • -

Eindejaarstips en aandachtspunten 2018

Category:Nieuwsbrieven

Geachte relatie,

Hierbij doen wij u de eindejaarstips en aandachtspunten voor 2018 toekomen.
Het RB (Register van Belastingadviseurs) heeft een aantal fiscale zaken inzichtelijk gemaakt.

Read More