Monthly Archives: januari 2016

  • -

Verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019

Category:Nieuwsbrieven

Verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019.

In het regeerakkoord is bekendgemaakt dat het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 januari 2019 wordt verhoogd van 6% naar 9%.
De aangekondigde tariefsverhoging heeft gevolgen voor alle goederen en diensten waarop nu het 6%-tarief van toepassing is.
Derhalve worden onder andere primaire levensbehoeften duurder, zoals voedingsmiddelen, leidingwater en medicijnen.

Read More

  • -

Bezwaar maken tegen de BOX III heffing 2017

Category:Nieuwsbrieven

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op hun vermogen – de zogenoemde box 3-heffing – voor het belastingjaar 2017, moeten vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting.

Read More

  • -

Financiële positie pensioenfondsen verbeterd

Category:Nieuwsbrieven

FINANCIËLE POSITIE PENSIOENFONDSEN IS VERBETERD

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2018 wat verbeterd.
De gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten hebben hierbij een handje geholpen.
De lagere renteniveaus blijven de pensioenfondsen echter wel in de weg zitten. Dat schrijft De Telegraaf op basis van informatie van De Nederlandsche Bank.

Read More

  • -

Spaarrente ABN AMRO gaat omlaag

Category:Nieuwsbrieven

ABN Amro gaat zijn spaarrente voor particuliere spaarrekeningen verlagen.
Door deze renteverlaging levert spaargeld op rekeningen van het vrij opneembare type ‘Direct Sparen’ nog maar 0,03% rente op in plaats van 0,05%.

Read More

  • -

Ondernemers krijgen sneller een hypotheek

Category:Nieuwsbrieven

Ondernemers kunnen voortaan makkelijker aan een hypotheek komen.
Dat is een gevolg van een beleidswijziging, waardoor ondernemers al na één jaar in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voorheen moesten ondernemers ten minste drie jaar actief zijn.

Read More

  • -

Geldverstrekkers stimuleren energiebesparing niet

Category:Nieuwsbrieven

Huizenkopers krijgen bij een kwart van de geldverstrekkers geen extra lening als ze hun woning energiezuinig willen maken.
Wettelijk gezien mag een koper sinds 2013 maximaal 106% van de woningwaarde lenen om zijn huis energiezuinig te maken.
Vereniging Eigen Huis onderzocht deze mogelijkheid bij 31 geldverstrekkers en ondervond dat maar liefst acht partijen hier niet aan mee doen. Het gaat om ING, Aegon, Argenta, Moneyou, Tulp Hypotheken, Van Lanschot, Philips Pensioenfonds en Llods Bank.

Forse meerprijs

Negen andere geldverstrekkers berekenen hun klanten voor deze verduurzamingshypotheek een forse meerprijs.
Slechts veertien geldverstrekkers laten huizenkopers extra lenen om de woning energiezuinig te maken, zonder dat hij hiervoor een hogere hypotheekrente betaalt.

Oproep

Vereniging Eigen Huis roept banken en andere geldverstrekkers op om kopers te helpen bij de verduurzaming van hun nieuwe huis, zonder daarbij drempels op te werpen. Straffen met een hogere rente hoort daar zeker niet bij.
De vereniging schrijft hierover een brief aan minister Ollongren.

(Bron: VEH)


  • -

Een nieuwe elektische auto kopen? Doe dit in 2018

Category:Nieuwsbrieven

De bijtellingsregels voor auto’s gaan in 2019 op de schop. Voor zakelijke rijders is het tot het jaar 2021 interessant om een elektrische auto te rijden. Na een overgangsperiode geldt vanaf dat jaar voor alle auto’s een bijtelling van 22%.

Read More

  • -

Uitkering Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW polis) belastingvrij te gebruik voor financiering verbouwing?

Category:Nieuwsbrieven

Sinds 2017 is het mogelijk om een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) belastingvrij af te kopen.
Is een uitkering kapitaalverzekering eigen woning (KEW) ook belastingvrij te gebruiken voor de financiering van een verbouwing?

Read More

  • -

Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind.

Category:Nieuwsbrieven

Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen, zo blijkt uit onderzoek.
Maar hoe doet u dat fiscaal zo gunstig mogelijk?

Eigen vermogen schiet tekort

Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, had ruim een derde extra geld nodig.
Veruit de meesten zochten steun bij de ouders, zo blijkt uit onderzoek. Wat is daarbij fiscaal van belang?

Zakelijke rente

Als u geld leent aan uw kinderen om een huis te kopen, moet u hierover een zakelijke rente berekenen.
Zo niet, dan is er sprake van een gift. Aan het berekenen van een zakelijke rente kleeft ook een voordeel, want uw kind kan deze rente in box 1 aftrekken.

Wat is zakelijk?
Wat een zakelijke rente is, is afhankelijk van de omstandigheden. Een kind zonder eigen vermogen en / of vaste baan, zal bij de bank een hogere rente betalen dan wanneer dit niet zo is.
Let op! Het is gunstig een hoge rente te berekenen, want die is zoals gezegd aftrekbaar. Daarentegen is de rente bij u niet belast, maar betaalt u in box 3 gewoon de vermogensrendementsheffing.
Hoeveel hangt af van de omvang van uw vermogen.

Tip: Terug schenken? Misschien heeft uw kind nauwelijks middelen om u rente te betalen.
De lening moet immers ook in maximaal 30 jaar terugbetaald worden, anders is de rente niet aftrekbaar. U kunt overwegen de rente dan geheel of deels terug te schenken. Dit is in 2018 vrij van schenkbelasting tot een bedrag van €5.363. Daarboven geldt tot een bedrag van €123.284 een tarief van 10%.

Let op! Wilt u de rente schenken?
Doe dit dan in een aparte rechtshandeling, dus laat de betaling van de rente en het schenken niet allebei achterwege om tegen elkaar weg te laten vallen.

Gegevens verstrekken
Uw kind moet ook gegevens omtrent de lening aan de fiscus verstrekken om aftrek van de hypotheekrente te krijgen.
Ook moet hij of zij uw NAW-gegevens doorgeven aan de fiscus.
Tip: U kunt ook overwegen geld te schenken voor de aankoop van een woning. Onder voorwaarden hoeft er over schenkingen tot €100.000 geen schenkbelasting te worden betaald.

(Bron: Schipper Groep)


  • -

Feesten op kosten van de zaak

Category:Nieuwsbrieven

Een ondernemer mag de kosten die hij voor zijn onderneming maakt in aftrek brengen van de winst.
Dat geldt ook voor de kosten van recepties, feesten en vermaak. Maar waar ligt de grens?

Read More