Monthly Archives: januari 2016

  • -

Eindejaarstips en aandachtspunten 2017

Category:Nieuwsbrieven

Geachte relatie,

Hierbij doen wij u de eindejaarstips en aandachtspunten voor 2017 toekomen.
Het RB (Register van Belastingadviseurs) heeft een aantal fiscale zaken inzichtelijk gemaakt.
Dit document biedt u fiscale handvatten en mogelijkheden om nog in 2017 (fiscale) voordelen te bereiken.

Read More

  • -

Fiscale maatregelen regeerakkoord inkomstenbelasting 2017:

Category:Nieuwsbrieven

Onderstaand zetten wij voor u graag de belangrijkste fiscale maatregelen van het regeerakkoord met betrekking tot de inkomstenbelasting op een rij:

Read More

  • -

Wet DBA verdwijnt, maar wanneer?

Category:Nieuwsbrieven

In het regeerakkoord is opgenomen dat de Wet DBA weer zal verdwijnen.
Wat komt ervoor in de plaats? Wanneer gaat dat dan gebeuren? Zijn er zaken waar u nu al rekening mee kunt houden?

Read More

  • -

Weer na drie jaar recht op een vast contract

Category:Nieuwsbrieven

 

Werknemers krijgen straks weer na drie jaar recht op een vast contract.
Op dit moment zijn werkgevers na twee jaar dienstverband al verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven.

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (tools) werd de maximale duur van de ketenbepaling per 1 juli 2015 verkort van drie jaar naar twee jaar.

In het regeerakkoord wordt deze maatregel weer teruggedraaid.
Dit betekent dat de maximale duur van de ketenbepaling (tools) straks weer drie jaar is.
Werknemers hebben dan na drie tijdelijke contracten of contracten tijdens een duur van maximaal drie jaar (wat eerder komt) recht op een vast contract.

Ketenbepaling weer teruggedraaid
De ketenbepaling wordt teruggedraaid, omdat de verkorting er in de praktijk vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers eerder de laan uit sturen.
Dit is voor het aankomende kabinet een reden om de ketenbepaling weer te versoepelen.

Tussenperiode blijft zes maanden
De tussenperiode die ervoor zorgt dat de keten opnieuw begint te lopen, blijft zes maanden.
Wel vinden de formatiepartijen dat er per sector een mogelijkheid moet zijn om hiervan af te wijken. Dit is nu al het geval bij seizoensarbeid, maar geldt straks ook voor terugkerend tijdelijk werk dat hoogstens negen maanden per jaar kan worden verricht.

Bron: Rendement.nl

 


  • -

Direct na indiensttreding recht op transitievergoeding

Category:Nieuwsbrieven

Werknemers hoeven straks niet meer twee jaar in dienst te zijn om recht te hebben op de transitievergoeding.
Ook wijzigt de berekening van de transitievergoeding na het tiende dienstjaar.

Read More

  • -

Vanaf 1 juli 2020 wekenlang vaderschapsverlof

Category:Nieuwsbrieven

Per 2019 kunnen werknemers vijf dagen betaald kraamverlof opnemen als hun partner bevalt.
Vanaf 1 juli 2020 wordt het kraamverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd, nog verder uitgebreid.

Read More

  • -

Compensatie transitievergoeding na ziekte gaat door

Category:Nieuwsbrieven

Het aankomende kabinet zet het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige ziekte toch door. Dit voorstel staat sinds het voorjaar geparkeerd.

Read More

  • -

Werkgeversheffing ZVW stijgt per 2018 flink naar 6,90%

Category:Nieuwsbrieven

De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt naar verwachting per 1 januari 2018 van 6,65% naar 6,90% van het loon.
Ook de werknemersbijdrage ZVW voor 2018 is bekend.

Read More