Monthly Archives: januari 2016

  • -

Aftrek kosten werkruimte huur-en koopwoningen gelijkgesteld

Category:Nieuwsbrieven

Een tijd geleden oordeelde de Hoge Raad dat zzp’ers onder voorwaarden de huurkosten van de woning mogen aftrekken van de winst.
De staatssecretaris vindt deze uitkomst onwenselijk omdat er hierdoor voor de belastingheffing een verschil ontstaat tussen onzelfstandige werkruimtes in huur- en koopwoningen. Hij kondigde daarom een wijziging op het Belastingplan 2017 aan.

Read More

  • -

Medische vrijstelling in beweging

Category:Nieuwsbrieven

De medische btw-vrijstelling is volop in ontwikkeling.
Kon een beroepsbeoefenaar voorheen de vrijstelling niet toepassen, nu kan dit wel door een verduidelijking van het beleid. Wat betekent dit voor reeds ingediende aangiften?

Read More

  • -

Schenkingsvrijstelling: actie in 2016?

Category:Nieuwsbrieven

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 is vanaf 1 januari 2017 weer mogelijk. Het overgangsrecht kan nopen tot actie in 2016!

Schenkingsvrijstelling 2017

De schenking voor de eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2017 structureel verruimd naar € 100.000. Hierbij vervalt de beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Nieuw is dat de verhoogde vrijstelling gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Daarom is voorgesteld dat de reguliere termijn voor het opleggen van een aanslag (drie jaar) wordt verlengd tot vijf jaar vanaf het moment dat de belastingschuld is ontstaan. Zo heeft de fiscus voldoende tijd om te controleren of de schenking juist is aangewend.

Overgangsrecht

In het overgangsrecht is de samenloop tussen de nieuwe verhoogde vrijstelling en de voor 1 januari 2017 bestaande verhoogde vrijstellingen geregeld. Het idee is dat de vrijstelling maar eenmaal in een mensenleven kan worden toegepast. Als tussen 2010 en 2014 een beroep is gedaan op een van de verhoogde vrijstellingen, dan kan in 2017 geen beroep worden gedaan op de verhoogde vrijstelling van € 100.000. Hierbij is het niet relevant welk bedrag destijds is geschonken. Er is dus geen nadere aanvulling mogelijk tot € 100.000. De gedachte hierachter is dat in de periode 2010 tot en met 2014 de kans bestond om in totaal maximaal € 100.000 vrijgesteld te schenken voor besteding aan de eigen woning.

Aanvulling op vrijstelling 2015 of 2016

Is er in 2015 of 2016 gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan geldt er in 2017 een aanvullende vrijstelling van € 46.984.

Actie in 2016

Wanneer voor 1 januari 2010 is geschonken met toepassing van de verhoogde vrijstelling, dan kan op grond van het overgangsrecht aanvullend een bedrag van € 27.570 vrijgesteld worden geschonken in 2016. Door dit te doen kan vervolgens in 2017 wederom vrijgesteld worden geschonken en wel tot een bedrag van € 46.984. Als er in 2016 niets wordt geschonken, dan kan er in 2017 maar beperkt gebruik worden gemaakt van de vrijstelling, namelijk tot een bedrag van € 27.567.

Mocht u nader advies wensen over dit onderwerp, neemt u gerust contact met u op.

Bron: belastingzaken sdu.nl


  • -

Na twaalf maanden al hypotheek voor zzp

Category:Nieuwsbrieven

Vanaf 1 december wordt het voor zzp’ers eenvoudiger om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten.
Waar deze groep voorheen ten minste drie jaar actief moest zijn als zelfstandige, is deze termijn bij een aantal hypotheekverstrekkers verkort tot twaalf maanden.

Read More

  • -

DBA: wachten op goedkeuring of starten?

Category:Nieuwsbrieven

U wilt met iemand op zelfstandige basis samenwerken. Veiligheidshalve kunt u uw overeenkomst
laten checken door de fiscus. Gaat u al aan het werk?

Read More

  • -

Eindejaarstips 2016

Category:Nieuwsbrieven

Fiscalys Belastingadviseur Oost stelde voor u de Eindejaarstips 2016 samen. Deze informatie bevat fiscale tips en aandachtspunten voor bedrijven, directeur-grootaandeelhouders (dga’s) en particulieren.

Download hier de tips:

Eindejaarstips voor alle ondernemers
Eindejaarstips voor de IB ondernemer
Eindejaarstips voor de ondernemer met een BV (dga)
Eindejaarstips voor de particulier
Wilt u meer informatie en advies over de toepassing van de eindejaarstips op uw situatie?
Neem dan gerust contact op met een van onze collega’s.


  • -

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

Category:Nieuwsbrieven

Vorige week werd bekend dat de implementatieperiode van de
wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)  is verlengd tot 1 januari 2018.
In de tussentijd moeten een aantal arbeidsrechtelijke knelpunten worden aangepakt.

Read More

  • -

WOZ-waarden openbaar, maar nog lang niet voor iedereen

Category:Nieuwsbrieven

Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar gegeven.
Iedereen kan in principe de WOZ-waarde kosteloos opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket.
Vooralsnog is (helaas) slechts 25 procent van de gemeenten aangesloten op het WOZ-waardeloket, zo meldt Vereniging Eigen Huis (VEH).

Read More

  • -

Transitievergoeding bij ontbinding na twee jaren arbeidsongeschiktheid

Category:Nieuwsbrieven

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever aan een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer de
arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Read More