Monthly Archives: januari 2016

  • -

Berekenen belasting over uw inkomsten uit vermogen vanaf 2017

Category:Nieuwsbrieven

Bron: belastingdienst

U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen. Wij belasten niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

Read More

  • -

Oversluitclaim eist schadevergoeding banken

Category:Nieuwsbrieven

Geplaatst door Redactie InFinance op 13 september 2016 Branche, Hypotheken

Stichting Oversluitclaim dreigt met een juridische procedure tegen banken wegens te hoge oversluitboetes. Volgens de stichting is de overstapboete per klant gemiddeld 15% te hoog.

Read More

  • -

CPB: keuze pensioenfonds is uitdagend

Category:Nieuwsbrieven

20 Jul 2016 Bron: CPB

Invoering van vrije keuze van pensioenfonds of verzekeraar leidt niet vanzelf tot een goede marktwerking en van het centraal stellen van het belang van de klant. Dat stelt het CPB in een Notitie ‘Aanvullende analyses toekomst pensioenstelsel’. Daarnaast is het creëren van een goed werkende markt uitdagend en vereist veel van diverse partijen.

Read More

  • -

Belastingdienst: regels rond loonheffingen van stagiairs

Category:Nieuwsbrieven

08 Sep 2016 Bron: Belastingdienst

Het schooljaar is weer begonnen en de Belastingdienst komt met extra berichtgeving omtrent de regels voor de loonheffingen voor stagiairs. Bij het aannemen van een stagiair die een niet-marktconforme vergoeding ontvangt, is er sprake van fictieve dienstbetrekking. Bij een marktconforme vergoeding is er wel sprake van ‘echte’ dienstbetrekking.

Read More

  • -

Eerste stap zwarte lijst belastingparadijzen

Category:Nieuwsbrieven

16 Sep 2016 Bron: ANP

De Europese Commissie heeft donderdag in Brussel een ‘scorebord’ gepresenteerd waarop 160 niet-EU-landen worden getoetst op hun belastingregiem. Het is een eerste stap naar een gezamenlijke zwarte lijst van belastingparadijzen en landen die niet willen meewerken aan de internationale bestrijding van belastingontwijking. Die moet eind 2017 klaar zijn.

Read More

  • -

Vertrekregeling Belastingdienst kost € 70 miljoen extra

Category:Nieuwsbrieven

15 Sep 2016 Bron: Rijksoverheid en ANP

Er hebben zich zoveel belangstellenden gemeld voor de vrijwillige vertrekregeling voor personeel van de Belastingdienst, dat die waarschijnlijk circa € 70 miljoen extra kost. De grote animo was al eerder reden om de aanmelding per 1 september te sluiten. De kosten van de regeling waren aanvankelijk op € 648 miljoen beraamd.

Read More

  • -

Ruim € 60 miljoen subsidie voor energiebesparing eigen huizen

Category:Nieuwsbrieven

02 Sep 2016 Bron: Rijksoverheid

Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen.

Read More

  • -

Klijnsma wil meer mensen helpen met AOW-gat

Category:Nieuwsbrieven

05 Sep 2016 Bron: ANP

Ouderen met een VUT- of prepensioenregeling die door de verhoging van de AOW-leeftijd in de financiële problemen komen, hebben recht op een overbruggingsuitkering. Maar, daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken wil daar verandering in brengen.

Read More

  • -

Beroep tegen vermogensrendementsheffing heeft kleine kans

Category:Nieuwsbrieven

08 Sep 2016 Bron: FD en de Telegraaf

De Bond voor Belastingbetalers, die namens zes belastingbetalers in beroep is gegaan tegen de vermogens-rendementsheffing, maakt een kleine kans in de rechtbank van Haarlem. Tijdens de rechtszitting gisteren stelden de rechters vooral vragen die nauw aansloten bij het oordelen van de Hoge Raad dat de heffing toelaatbaar is.

Read More

  • -

Klijnsma kijkt naar opvangen pensioenkorting

Category:Nieuwsbrieven

16 Sep 2016 Bron: ANP

De korting van pensioenen kan mogelijk worden verlicht door een langere hersteltermijn voor pensioenfondsen die moeten korten. Zij kunnen dan de korting over meer jaren uitsmeren. Daardoor worden gepensioneerden minder gekort. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat bekijken of de hersteltermijn elf jaar kan blijven.

Read More